Bijlagen

Subsidies

Subsidieplafonds 2024

(bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

PRG02

Subsidie buurtpreventie

12

13

13

13

13

PRG02

Subsidie HALT

21

23

23

23

23

PRG04

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

4

4

4

4

4

PRG04

Subsidie oudheidskamer

34

37

37

37

37

PRG04

Subsidie Open Monumentendag

6

6

6

6

6

PRG05

Subsidie Minimabeleid

98

107

107

107

107

PRG06

Subsidie slachtofferhulp

12

13

13

13

13

PRG06

Subsidie algemeen maatschappelijk werk

409

496

446

446

446

PRG06

Subsidie inclusief beleid

30

32

32

32

32

PRG06

Subsidie jeugd- en jongerenwerk

45

49

49

49

49

PRG06

Subsidie vreemdelingenwerk

200

223

223

223

223

PRG06

Subsidie OAB

427

446

446

446

446

PRG06

Subsidie Combinatiefunctie

239

PRG06

Subsidie ouderenbeleid

70

77

77

77

77

PRG06

Subsidie bibliotheek

974

1.035

1.035

1.035

1.035

PRG06

Subsidie bosbad Leersum

140

151

151

151

151

PRG06

Subsidie dorpsgerichte activiteiten

114

128

128

128

128

PRG06

Subsidie Vrijwilligerswerk

41

44

44

44

44

PRG06

Subsidie dorpshuis Overberg

5

5

5

5

5

PRG06

Subsidie kunst en cultuur

145

155

155

155

155

PRG06

Subsidie huisvesting Muziekschool

50

54

54

54

54

PRG06

Subsidie peuterspeelzalen

27

27

27

27

27

PRG06

Subsidie openbare gezondheidszorg

4

4

4

4

4

PRG06

Subsidie NPO

394

PRG06

Subsidie lokale omroep

33

36

36

36

36

PRG06

Subsidie nota Mantelzorg

290

271

271

271

271

PRG07

Subsidie Fairtrade

2

2

2

2

PRG08

Subsidie recreatie

2

3

3

3

3

Resultaat

3.826

3.441

3.391

3.391

3.391

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12