Financiële begroting

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin
2024

Stand begin
2025

Stand begin
2026

Stand begin
2027

Reserves

34.227

38.629

40.423

42.218

Voorzieningen

11.936

10.821

10.031

9.446

Totaal reserves en voorzieningen

46.163

49.449

50.454

51.664

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12