Welkom op de website met de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Deze meerjarenbegroting geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2024, met ramingen voor de jaren 2024-2027. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 20 september 2023 aan de raad gepresenteerd. Op 9 november 2023 neemt de raad een besluit over de begroting. De begroting bestaat uit een korte (beleidsmatige en financiële) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12