Programma's

10. Grondzaken en vastgoed

Wat zijn de ontwikkelingen?

Grondzaken
In 2023 is de Nota Grondbeleid aangepast op de vereisten van de Omgevingswet en geldt nu als uitgangspunt voor het gemeentelijk grondbeleid.

Vastgoed
Voor alle gemeentelijke gebouwen is er een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) gemaakt. Op basis hiervan wordt er gewerkt aan het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Net als de brandweerkazerne in Driebergen-Rijsenburg wordt ook het cultuurhuis Pléiade gasloos gemaakt.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

5.526

3,6 %

5.133

3,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12