Bijlagen

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

(Bedragen x 1.000)

Programma/product/omschrijving

2024

2025

2026

2027

Totaal Programma 6

11.200

2.771

7.112

6.516

Totaal Programma 9

4.309

2.748

2.529

3.110

Totaal Overhead

1.209

80

-

70

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

16.718

5.599

9.640

9.696

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12