Programma's

03. Dienstverlening

Wat zijn de ontwikkelingen?

Dienstverlening nabij
Dorpsgericht werken ontwikkelt zich verder door naar laagdrempelige inlooppunten in de dorpen. Hier komt hulp bij digitale dienstverlening samen met laagdrempelige persoonlijke dienstverlening. In de vorm van onder andere de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in elke vestiging van Bibliotheek Zout, bij de Sociale Dorpsteams en de aanspreekpunten van de dorpsnetwerken, kan een inwoner hier een vraag, melding of idee kwijt. Waar mogelijk wordt direct antwoord en hulp geboden of anders wordt een vraag doorgeleid.

Procesverbeteringen en digitale aanpassingen
De nieuwe archiefwet vraagt een aanpassing van de Burgerzakenapplicatie. Rondom het proces van waardedocumenten wordt de veiligheid voor medewerkers verbeterd en worden er aanpassingen verwacht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door kostenstijgingen was een aanpassing van het waardedocumentenproces, met nadruk op zoveel mogelijk bezorgen, niet haalbaar. Inmiddels lijkt er weer zicht op een sluitende businesscase, waarbij tegelijk een stukje arbeidsmarktproblematiek rondom extra werkzaamheden vanwege de komende paspoort-piek kan worden opgevangen. Er wordt, samen met een aantal andere gemeenten, opnieuw onderzocht of dit toch ingevoerd kan worden.

Klantgerichtheid
In het uitvoeringsprogramma is geld vrijgemaakt voor het meten en verbeteren van klantgerichtheid. Middels een nul-meting wordt klantgerichtheid en bereikbaarheid gemeten. Vervolgens worden de vakgroepen met de meeste klantcontacten ondersteund met een decentrale klant-contact en registratiefunctie om dienstverlening, bereikbaarheid, informatieverstrekking en klantgerichtheid continu te kunnen blijven verbeteren. Na twee jaar vindt een nieuwe meting volgens dezelfde systematiek plaats, om de resultaten inzichtelijk te kunnen maken.

Toegankelijkheid (digitaal en in tekst)
De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking.

Voor elke website of app van de gemeente moet een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld en ingediend, zodat de beoordeling zichtbaar wordt op het Dashboard Digi-Toegankelijk. Streven is om eind 2024 geen "Status E: Geen verklaring'-beoordelingen te hebben.

Tegelijk blijft de organisatie ook kijken welke aanpassingen gedaan kunnen worden om communicatie, zoals brieven, begrijpelijker te maken. Dit sluit aan bij Kansengelijkheid en Inclusie binnen Programma 6: Sociale Basis.

Vergunningverlening, Bouw- en Woningtoezicht
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden per 1 januari 2024 ingevoerd. In het begin zullen inwoners en medewerkers moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Waar mogelijk worden de inwoners hierbij geholpen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

4.866

3,2 %

2.432

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12