Financiële begroting

Investeringen

In de  onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen opgenomen. De investeringen zijn onderverdeeld naar het Meerjaren Investeringsplan (Openbare ruimte) en Staat van vaste activa (overige investeringen). In de exploitatie leiden deze investeringen (meestal) tot afschrijving en rente. Daarnaast moeten de uitgaven worden gefinancierd.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringsvolume

Begroting 2024-2027

2024

2025

2026

2027

MIP: Investeringen met een economisch nut

10.529

12.156

7.015

9.840

MIP: Investeringen met een maatschappelijk nut

5.900

2.995

2.762

2.824

Subtotaal MIP

16.429

15.151

9.777

12.664

Staat Vaste Activa: Investeringen met een economisch nut

9.610

896

175

Staat Vaste Activa: Investeringen met een maatschappelijk nut

7.413

2.114

1.138

Subtotaal Staat Vaste Activa

17.023

3.010

1.313

-

Totaal

33.452

18.161

11.090

12.664

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12