Financiële begroting

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

-2.904

525

-2.379

-3.146

527

-2.618

-3.082

463

-2.619

-2.355

406

-2.655

-3.052

406

-2.646

02

Veiligheid en handhaving

-7.747

3.145

-4.602

-10.137

4.270

-5.867

-5.970

135

-5.835

-4.455

135

-5.763

-5.893

135

-5.758

03

Dienstverlening

-4.624

2.090

-2.535

-4.866

2.432

-2.434

-4.876

2.432

-2.443

-4.344

2.316

-2.408

-4.726

2.316

-2.411

04

Omgevingskwaliteit

-4.287

57

-4.230

-4.645

27

-4.617

-4.443

27

-4.416

-3.738

27

-4.392

-4.420

27

-4.393

05

Zorg en ondersteuning

-47.070

11.682

-35.387

-49.579

11.683

-37.896

-49.114

11.804

-37.311

-44.568

12.068

-36.693

-48.858

12.120

-36.739

06

Sociale basis

-20.307

3.378

-16.929

-20.663

3.127

-17.537

-20.909

3.077

-17.832

-18.354

2.939

-18.570

-21.194

2.906

-18.288

07

Duurzaamheid

-4.015

1.135

-2.880

-4.320

1.086

-3.234

-4.307

1.094

-3.213

-2.440

1.076

-3.174

-4.228

1.076

-3.153

08

Lokaal ondernemerschap

-1.033

215

-819

-809

221

-588

-818

221

-597

-929

221

-597

-818

221

-597

09

Openbaar groen, water en infra

-24.840

18.166

-6.673

-26.027

19.205

-6.822

-27.122

20.221

-6.901

-21.427

20.633

-7.179

-28.326

21.012

-7.314

10

Grondzaken en vastgoed

-6.024

5.844

-180

-5.526

5.133

-393

-4.165

1.118

-3.046

-9.893

4.216

-3.696

-4.189

470

-3.719

Alg. dekkingsmiddelen

-885

98.081

97.196

-1.116

106.834

105.718

-1.050

106.306

105.256

-1.152

98.749

97.597

-1.545

98.256

96.711

Overhead

-18.845

642

-18.203

-18.823

699

-18.124

-18.746

699

-18.047

-17.837

699

-17.138

-17.802

699

-17.103

Onvoorzien

-125

-125

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

Subtotaal

-142.706

144.959

2.254

-149.783

155.244

5.461

-144.728

147.597

2.869

-148.279

143.485

-4.794

-145.179

139.644

-5.535

Nr

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

-142.706

144.959

2.254

-149.783

155.244

5.461

-144.728

147.597

2.869

-148.279

143.485

-4.794

-145.179

139.644

-5.535

Mutaties reserves

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

0

96

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociale basis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

-13.816

12.123

-1.693

-4.413

11

-4.402

-1.860

66

-1.794

-1.860

66

-1.794

-1.860

66

-1.794

Subtotaal mutaties reserves

-13.816

12.219

-1.597

-4.413

11

-4.402

-1.860

66

-1.794

-1.860

66

-1.794

-1.860

66

-1.794

Geraamde resultaat

-156.522

157.178

657

-154.196

155.255

1.059

-146.588

147.663

1.074

-150.139

143.551

-6.588

-147.039

139.710

-7.329

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12