Financiële begroting

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

EMU-saldo

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

2.253

5.461

2.869

-4.794

-5.535

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

15.627

25.297

8.765

1.507

2.871

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

0

0

0

0

0

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-881

-1.749

648

-1.707

0

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-12.493

-18.087

-6.544

-4.594

-8.406

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12